top of page

Privacyverklaring

Welkom bij Expovet. We willen transparant zijn over hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en welke maatregelen we nemen om deze te beschermen. Hieronder vindt u een overzicht van welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 

  • Het verbeteren van onze website en diensten door middel van analyse van gebruikersgedrag en voorkeuren.

  • Het verstrekken van informatie over onze producten en diensten, mits u hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

  • De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of ons rechtmatig belang bij het verbeteren van onze diensten en marketingactiviteiten.

 

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Gebruik van Foto's en Beeldmateriaal

Tijdens het evenement kunnen er foto's en video's worden gemaakt waarin u herkenbaar bent. Deze beelden kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden, zoals op onze website, sociale media en andere marketingmateriaal. Door een ticket te kopen en het evenement bij te wonen, geeft u toestemming voor het gebruik van dergelijke beelden. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw afbeelding, kunt u dit ter plekke kenbaar maken aan onze fotografen of contact met ons opnemen via expovet@gmail.com.

 

U heeft het recht om:

 

  • Toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en om rectificatie of verwijdering van onjuiste gegevens te verzoeken.

  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of om de verwerking te beperken.

  • Uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien van toepassing.

  • Een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw privacyrechten worden geschonden.

 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering die significante gevolgen heeft voor u als individu.

 

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kan noodzakelijk zijn om gebruik te maken van bepaalde functies van onze website. Het niet verstrekken van deze gegevens kan leiden tot beperkingen bij het gebruik van onze diensten.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid worden op deze pagina gepubliceerd, dus we raden u aan deze regelmatig te raadplegen.

 

Laatst bijgewerkt: 20 maart 2024.

 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of de manier waarop we uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via expovet@gmail.com.

bottom of page