top of page
8.png

DVM, PhD student, ECAR-resident

Emma Van den Branden

Emma Van den Branden studeerde in 2021 af als dierenarts aan de Universiteit Gent. Na haar afstuderen voltooide ze een roterend internship met een focus op voortplanting en verloskunde van de grote huisdieren. Vervolgens is ze in 2022 een residency bij het European College of Animal Reproduction (ECAR) gestart. Momenteel is ze werkzaam als assisent en doctoraatsstudent op de vakgroep Interne Geneeskunde, Voortplanting en Populatiegeneeskunde.​

Vertegenwoordigt: 

Universiteit Gent

De Faculteit Diergeneeskunde stelt de gezondheid en het welzijn van het dier en daarmee verbonden ook van de mens en het ecosysteem, centraal in alles wat zij doet. Ze wil voor haar studenten en medewerkers een collegiale en stimulerende omgeving bieden waar academische onafhankelijkheid en integriteit kernwaarden zijn.

bottom of page