top of page
Diagnostiek en behandeling van een voorste kruisbandruptuur bij de hond: belang van geindividualiseerde aanpak?
10.png

DVM, PhD, Europees specialist chirurgie (dipl. ECVS)

Evelien de Bakker

Evelien de Bakker is afgestudeerd als dierenarts in 2008 aan de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke. Aansluitend startte ze een doctoraat aan de vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de kleine Huisdieren over de diagnose van primaire en concomitante flexor enthesopathie van de elleboog bij de hond. Na het succesvol afronden van dit doctoraatsonderzoek in 2012 combineerde ze kliniek en operaties met verder onderzoek op de dienst Orthopedie. In maart 2015 startte ze een postdoctoraal onderzoek naar stamceltherapie voor orthopedische toepassingen bij de hond waarbij in een eerste fase een minimaal invasief hondenmodel werd ontwikkeld. In oktober 2017 startte ze een residentie in de chirurgie, welke in april 2022 afgerond werd. In 2024 behaalde ze de titel van Europees specialist chirurgie.
Dagelijks is ze betrokken bij de mankheidsonderzoeken, gewrichtsoperaties en osteosyntheses en staat ze in voor het onderwijs van de studenten.

Vertegenwoordigt: 

Universiteit Gent

De Faculteit Diergeneeskunde stelt de gezondheid en het welzijn van het dier en daarmee verbonden ook van de mens en het ecosysteem, centraal in alles wat zij doet. Ze wil voor haar studenten en medewerkers een collegiale en stimulerende omgeving bieden waar academische onafhankelijkheid en integriteit kernwaarden zijn.

Diagnostiek en behandeling van een voorste kruisbandruptuur bij de hond: belang van geindividualiseerde aanpak?
bottom of page