top of page

_____________________________________________

Stand 707 (Hal A)

Faculteit Diergeneeskunde

De Faculteit Diergeneeskunde stelt de gezondheid en het welzijn van het dier en daarmee verbonden ook van de mens en het ecosysteem, centraal in alles wat zij doet. Ze wil voor ...

... haar studenten en medewerkers een collegiale en stimulerende omgeving bieden waar academische onafhankelijkheid en integriteit kernwaarden zijn.

bottom of page